Органам місцевого самоврядування слід знати про відумерлість спадщини

Стаття 1277 Цивільного кодексу України зазначає наступне:

1.У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, а якщо до складу спадщини входить нерухоме майно – за його місцезнаходженням, зобов’язаний подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою.

У разі якщо на об’єкті нерухомого майна на момент відкриття спадщини знаходиться рухоме майно, що входить до складу спадщини, таке рухоме майно переходить у власність територіальної громади, якій передано нерухоме майно.

Заява про визнання спадщини відумерлою може також бути подана кредитором спадкодавця, а якщо до складу спадщини входять земельні ділянки сільського господарського призначення – власниками або користувачами суміжних земельних ділянок. У такому разі суд залучає до розгляду справи органи місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини та/або за місцезнаходженням нерухомого майна, що входить до складу спадщини.

Особи, якімають право або зобов’язані подавати заяву про визнання спадщини відумерлою, мають право на одержання інформації з Спадковогореєстру про заведену спадкову справу та видане свідоцтво про право на спадщину.

2.Заява про визнання спадщини відумерлою подається після спливу одного року з часу відкриття спадщини.

3.Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини, а нерухоме майно – за його місцезнаходженням.

4.Територіальна громада, яка стала власником відумерлого майна, зобов’язана задовольнити вимоги кредиторів спадкодавця, що заявлені відповідно до статті 1231цього Кодексу. Якщо власниками відумерлого майна стали декілька територіальних громад, вимоги кредиторів спадкодавця задовольняються територіальними громадами пропорційно до вартості відумерлого майна, набутого у власність кожною з них.

imagesКоментар:

Слід зазначити, що правовими підставами визнання  спадщини відумерлою можуть бути:

*фізична відсутність спадкоємців за заповітом та законом;

*відмова від прийняття спадщини спадкоємцями за заповітом та законом;

*неприйняття спадщини за заповітом та законом;

*та інше.

Органам місцевого самоврядування необхідно пам’ятати:

Для отримання можливості реалізації свого права спадкоємцями, які з тих чи інших підстав не встигли прийняти спадщину, строком зазначеного у ч.1 ст.1270 Цивільного кодексу України, який зазначає наступне:для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини. Тому з врахуванням вищезазначеного, орган місцевого самоврядування має право подати заяву до суду не раніше спливу одного року з часу відкриття спадщини.

images (1)

Варто зазначити:

Територіальна громада стає власником відумерлого майна з моменту набрання рішення суду законної сили стосовно визнання спадкового майна відумерлим.