Набуття права власності на безхазяйну річ

Стаття 335 Цивільного кодексу України зазначає наступне:

-Безхазяйною є річ, яка не має власника або власник якої невідомий.

-Безхазяйні нерухомі речі беруться на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого вони розміщені. Про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік робиться оголошення у друкованих засобах масової інформації.

Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі вона за заявою органу, уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади, може бути передана за рішенням суду у комунальну власність.

-Безхазяйні рухомі речі можуть набуватися у власність за набувальною давністю, крім випадків, встановлених статтями 336, 338, 341і 343цього Кодексу.

Разом  з  тим,  необхідно  зазначити про обов’язкову складову процедури  набуття  права  власності  на безхазяйну нерухому річ офіційне  оприлюднення  інформації  про  взяття  нерухомої речі на облік органом державної реєстрації прав.

images

Коментар:

Слід вказати, що Цивільним  кодексом України не визначено суб’єкта, на  якого покладається обов’язок інформувати громаду (суспільство) про  взяття  нерухомого  майна  на  облік  як безхазяйного. Однак, цілком  виправданою  вбачається думка про те, що таким суб’єктом є
відповідний   орган  місцевого  самоврядування.  Адже  саме  орган
місцевого  самоврядування є зацікавленою особою щодо набуття права
власності   на   безхазяйну  нерухому  річ, а тому  необхідність
забезпечення  дотримання  такої  складової процедури набуття права
власності  (на  рівні  з  дотриманням  строку – 1 рік) як офіційне
оприлюднення  інформації  про взяття безхазяйної нерухомої речі на
облік   (без  дотримання  якої  унеможливлюється  прийняття  судом
відповідного  рішення),  є  його  прерогативою, оскільки покликана
убезпечить  від  прийняття  судом  рішення  не  на його користь із
зазначених підстав.