Моніторинг прийнятих нормативних документів за січень 2017р.

KEEP YOUR FOCUS ON THE SUMMIT

bez-nazvanyya

моніторинг за січень -1

1.Закон № 1798-VIII від 21.12.2016 “Про Вищу раду правосуддя”  опубліковано в газеті “Голос України” №1 від 04.01.2017р.

Закон визначає статус, повноваження, засади організації та порядок діяльності Вищої ради правосуддя. Згідно з Законом, «Вища рада правосуддя є колегіальним, незалежним конституційним органом державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів». Законом внесено зміни до значної кількості нормативних документів.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

2.Закон № 1804-VIII від 22.12.2016 “Про внесення зміни до Закону України “Про електроенергетику” щодо коефіцієнтів “зеленого” тарифу для електроенергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії”  опубліковано в газеті “Голос України” №251 від 31.12.2016р.

Законом, шляхом внесення змін до ст. 17-1 Закону України «Про електроенергетику», пропонується диференціювати розміри коефіцієнтів «зеленого» тарифу». Для суб’єктів господарювання та приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, “зелений” тариф встановлюється до 1 січня 2030 року.

Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.

 

 

3.Постановою  Кабінету Міністрів України N 921 від 07.12.2016 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, що додається.

Цей Порядок визначає механізм організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних (далі – військовий облік) центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад (далі – державні органи), військовими комісаріатами, військовими частинами, підприємствами, установами, організаціями та навчальними закладами незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Постанова набрала чинності 19 грудня 2016 р.

 

4  Постановою Кабінету Міністрів України N 932 від 30.11.2016р. «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів», відповідно до частини одинадцятої статті 35-2 Основ законодавства України про охорону здоров’я Кабінет Міністрів України постановляє затвердити Порядок створення госпітальних округів, що додається.

Так, Постановою визначено, що  госпітальні округи створюються з метою організації мережі закладів охорони здоров’я у спосіб, що дасть змогу забезпечити:

гарантований своєчасний доступ населенню до послуг вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги належної якості;

ефективне використання бюджетних коштів, що спрямовуються на забезпечення фінансування вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;

створення умов для підготовки закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, до функціонування в умовах управлінської та фінансової автономії та надання медичної допомоги в межах договорів про медичне обслуговування населення з головним розпорядником бюджетних коштів.

Госпітальні округи створюються Кабінетом Міністрів України в межах Автономної Республіки Крим, області.

Постанова набрала чинності 20.12.2016 р.

 

5  Постановою Кабінету  Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення контролю у сфері державної реєстрації» N 990 від 21.12.2016, відповідно до частини четвертої статті 37-1 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та частини четвертої статті 34-1 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” Кабінет Міністрів України постановляє:

— Затвердити Порядок здійснення контролю у сфері державної реєстрації, що додається.

Внести до Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1128 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 109, № 44, ст. 1622, № 91, ст. 2973), і Порядку акредитації суб’єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1130 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 111, № 90, ст. 2938), зміни, що додаються.

— Цей Порядок визначає процедуру здійснення Мін’юстом відповідно до Законів України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” (далі – Закони) контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – державна реєстрація).

Дія цього Порядку не поширюється на розгляд скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації, територіального органу Мін’юсту, що здійснюється відповідно до статті 37 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” і статті 34 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”

— Контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації здійснюється шляхом розгляду скарг, поданих відповідно до Закону України “Про звернення громадян” , і обґрунтованих подань територіальних органів Мін’юсту, а також моніторингу реєстраційних дій в реєстрах.– Розгляд скарг здійснюється у строки, встановлені Законом України “Про звернення громадян” .

Розгляд обґрунтованих подань територіальних органів Мін’юсту здійснюється у строк, що не перевищує 20 робочих днів

— Моніторинг реєстраційних дій проводиться на підставі відомостей реєстрів за допомогою програмних засобів їх ведення за визначеними Порядком критеріями, та ін.

Набрав чинності 30.12.2016 р.

 

6  Наказом Міністерства соціальної політики України «Про затвердження акта обстеження матеріально-побутових умов членів сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів I-II груп із числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції та потребують поліпшення житлових умов» N 1318 від 11.11.2016, відповідно до пункту 10 Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідам I–II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 719, затверджено форму акта обстеження, що додається.

Цей наказ набрав чинності  30.12.2016

 

7  Наказом Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859» N 821 від 15.09.2016, відповідно до пункту 179.9 статті 179 розділу IV Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, внесено зміни до:

форми податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2015 року за № 1298/27743, виклавши її у новій редакції, що додається;

Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2015 року за № 1298/27743, виклавши її у новій редакції, що додається.

 Цей наказ набрав чинності 31 грудня 2016 року.

 

 8  Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про визнання такими, що втратили чинність, та такими, що не застосовуються на території України, актів санітарного законодавства» N 94-р від 20.01.2016,

— Визнати такими, що втратили чинність, акти санітарного законодавства, видані центральними органами виконавчої влади Української РСР, в тому числі їх посадовими особами, якими затверджено санітарні, санітарно-гігієнічні, санітарно-протиепідемічні, санітарно-епідеміологічні, протиепідемічні, гігієнічні правила і норми, державні санітарно-епідеміологічні нормативи та санітарні регламенти.

— Визнати такими, що не застосовуються на території України, акти санітарного законодавства, видані центральними органами виконавчої влади СРСР, в тому числі їх посадовими особами, якими затверджено санітарні, санітарно-гігієнічні, санітарно-протиепідемічні, санітарно-епідеміологічні, протиепідемічні, гігієнічні правила і норми, державні санітарно-епідеміологічні нормативи та санітарні регламенти.

Це розпорядження набирає чинності з 1 січня 2017 року.

 

9  Закон № 1769-VIII від 06.12.2016 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби” опубліковано в газеті “Голос України” №3 від 06.01.2017р.

Законодавчим актом надано можливість військовослужбовцям, які проходять військову службу за різними видами контрактів в особливий період, за бажанням продовжити військову службу за новим контрактом або звільнитися з військової служби.

            Закон набрав чинності з 07.01.2017 р..

 

 10  Закон України № 1683-VIII від 18.10.2016 “Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників проведення антитерористичної операції” опубліковано в газеті “Голос України” №3 від 06.01.2017р.

Законодавчим актом встановлено, що на призначення дострокової пенсії після досягнення чоловіками – 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок мають право: «військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, в антитерористичній операції в районах її проведення, а також ті, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов’язків) чи після звільнення із служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків), захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, особи, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пункту 20 статті 6, інваліда війни відповідно до пунктів 12 та 13 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи з числа резервістів і військовозобов’язаних, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пункту 19 статті 6, інваліда війни відповідно до пункту 11 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки, яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», відповідно до абзаців шостого та сьомого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону, а також абзацу восьмого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону з числа членів сімей резервістів і військовозобов’язаних».

Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

 

11 Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за дітьми-інвалідами та інвалідами I групи» N 1369-VIII від 17.05.2016, внесено зміни до таких законів України:

— Третє речення частини п’ятої статті 3 Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 1, ст. 2; 2005 р., № 16, ст. 261; 2011 р., № 39, ст. 389) викласти в такій редакції: “Одному з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікуну, піклувальнику надбавка на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А, а також одинокій матері (одинокому батьку) надбавка на догляд за дитиною-інвалідом призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби” та ін.

Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.

 

 12  Закон України № 1769-VIII від 06.12.2016 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби” опубліковано в газеті “Голос України” №3 від 06.01.2017р.

Законодавчим актом надано можливість військовослужбовцям, які проходять військову службу за різними видами контрактів в особливий період, за бажанням продовжити військову службу за новим контрактом або звільнитися з військової служби.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

13  Постанова Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 122, 30.11.2016 « Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю» відповідно до статей 11, 22 та 23 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття постановляє:

Установити мінімальний розмір допомоги по безробіттю:

1) для осіб, зазначених у частині другій статті 22 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” , у розмірі 544 гривні;

2) для осіб, зазначених у частині першій статті 22 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” , у розмірі 1160 гривень.

Ця постанова набрала чинності 27.12.2016 року.

 

14  Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України N 489, 25.11.2016,

«Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів» відповідно до статті 12 Закону України “Про оцінку земель” , пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119,

затверджено Порядок нормативної грошової оцінки земель населених пунктів .

  1. Цей Порядок визначає процедуру проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.
  2. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів проводиться відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель населених пунктів , затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року № 213 (із змінами).
  3. Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель населених пунктів є затверджені генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій і детальні плани територій, відомості Державного земельного кадастру, дані інвентаризації земель та державної статистичної звітності.
  4. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою відповідно до Закону України “Про землеустрій” .

ІІ. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів

  1. В основі нормативної грошової оцінки земель населених пунктів лежить капіталізація рентного доходу, що отримується залежно від місця розташування населеного пункту в загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва та розселення, облаштування його території та якості земель з урахуванням природно-кліматичних та інженерно-геологічних умов, архітектурно-ландшафтної та історико-культурної цінності, екологічного стану, функціонального використання земель.

 

15  Наказом Міністерства юстиції України N 3773/5, 26.12.2016, «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану»

Відповідно до підпункту 2-2 пункту 3 та пункту 10 Положення про Мінітерство юстиції України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228,

Затверджено Зміни до деяких нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.

Так, у Правилах державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940 та в Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року № 1269/5, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за № 691/15382 визначено порядок отримання органом місцевого самоврядування (їх посадовими особами) відомостей про державну реєстрацію актів цивільного стану якщо запит зроблено у звязку зі здійсненням ними повноважень, визначених актами законодавства.

16  Постановою Кабінету Міністрів України N 1033 від 14.12.2016 Про внесення змін до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, внесено до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1095 “Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 34, ст. 2262; 2006 р., № 1-2, ст. 34; 2015 р., № 62, ст. 2017), зміни, що додаються.

Доповнити Порядок пунктом 7-1 такого змісту:

“7-1. Учасник зовнішнього оцінювання має право на:

1) доступ до інформації про:

програми зовнішнього незалежного оцінювання, форми завдань робіт зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на певному освітньому рівні (атестаційних робіт – на основі базової загальної середньої освіти, сертифікаційних робіт – на основі повної загальної середньої освіти, екзаменаційних робіт – на початковому рівні (короткий цикл) вищої освіти або першому (бакалаврський) рівні вищої освіти) (далі – роботи зовнішнього оцінювання);

строки та порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

час і місце проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

використання в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання технічних пристроїв, необхідних для здійснення контролю за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання;

порядок визначення, спосіб та час офіційного оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання;

2) виконання робіт зовнішнього оцінювання, розроблених згідно з програмами зовнішнього незалежного оцінювання, затверджених в установленому порядку;

3) ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію та проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

4) безпечні умови під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання;

5) отримання безкоштовної медичної допомоги в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання (у разі потреби);

6) проходження зовнішнього незалежного оцінювання із встановленої МОН кількості навчальних предметів;

7) оскарження процедури проведення та результатів зовнішнього незалежного оцінювання (апеляцію);

8) ознайомлення із своєю роботою зовнішнього оцінювання після оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з відповідного навчального предмета (вступного випробування), отримання засвідченої копії такої роботи.”.

У пункті 9:

1) підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) ознайомитися з порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на певному освітньому рівні, затвердженим МОН (далі – порядок зовнішнього оцінювання на певному освітньому рівні), дотримуватися його вимог;”;

2) у підпункті 2 слова “документом, що посвідчує особу, та/або сертифікатом зовнішнього незалежного оцінювання” замінити словами “документами, перелік яких визначається порядком зовнішнього оцінювання на певному освітньому рівні”;

3) підпункт 3 виключити;

4) підпункт 6 викласти в такій редакції:

“6) після завершення часу, відведеного для виконання роботи зовнішнього оцінювання, повернути матеріали зовнішнього оцінювання працівникам пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання;”;

5) доповнити пункт підпунктами 7 і 8 такого змісту:

“7) виконувати роботу зовнішнього оцінювання на робочому місці, визначеному Українським центром оцінювання якості освіти;

8) виконувати та оформляти роботу зовнішнього оцінювання згідно із правилами, зазначеними в зошиті із завданнями.”.

У пункті 10:

1) підпункти 2 і 3 викласти в такій редакції:

“2) використовувати в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання та мати при собі або на своєму робочому місці протягом часу, відведеного для виконання роботи зовнішнього оцінювання, засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені регламентом роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких учасник зовнішнього оцінювання повинен повідомити працівникам пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання до початку виконання роботи);

3) протягом часу, відведеного для виконання роботи зовнішнього оцінювання:

заважати іншим учасникам зовнішнього оцінювання виконувати роботу зовнішнього оцінювання;

спілкуватися в будь-якій формі з іншим учасником зовнішнього оцінювання під час виконання роботи зовнішнього оцінювання;

списувати відповіді на завдання роботи зовнішнього оцінювання в іншого учасника зовнішнього оцінювання;

виносити за межі аудиторії зошити із завданнями, їх окремі аркуші, бланки відповідей;”;

2) доповнити пункт підпунктом 5 такого змісту:

“5) персоналізувати роботу зовнішнього оцінювання.”.

Пункт 11 викласти в такій редакції:

“11. У разі порушення однієї або кількох вимог, передбачених підпунктами 4 і 5 пункту 9, підпунктами 1-4 пункту 10 цього Порядку, учасник зовнішнього оцінювання на вимогу осіб, відповідальних за організацію та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, повертає матеріали зовнішнього оцінювання та залишає пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання.”.

Постанова набрала чинності 13 січня 2017 р.

17  Постановою Кабінету Міністрів України N 1050 від 28.12.2016,  Деякі питання стипендіального забезпечення  Кабінет Міністрів України постановляє:28.12.2016,   Деякі питання стипендіального забезпечення  Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 “Питання стипендіального забезпечення” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 28, ст. 1871; 2006 р., № 7, ст. 363; 2008 р., № 21, ст. 588; 2011 р., № 73, ст. 2739; 2012 р., № 91, ст. 3677; 2013 р., № 30, ст. 1030, № 33, ст. 1158, № 37, ст. 1304; 2016 р., № 26, ст. 1026), виклавши його в редакції, що додається.

Установити, що вищі навчальні заклади призначають стипендії відповідно до встановленого порядку з першого числа місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю за перший семестр 2016/17 навчального року згідно з навчальними планами за відповідними спеціальностями (напрямами підготовки) та рейтингами, сформованими за середнім балом семестрового контролю за перший семестр зазначеного навчального року.

Центральним органам виконавчої влади, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вжити заходів до забезпечення професійно-технічними, вищими навчальними закладами, науковими установами, що належать до сфери їх управління, виконання вимог цієї постанови за рахунок та в межах затверджених в установленому порядку видатків, передбачених на стипендіальне забезпечення у кошторисах таких закладів, установ.

Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2017 року.

   

ПОРЯДОК призначення і виплати стипендій

  1. Дія цього Порядку поширюється на осіб, які навчаються у навчальних закладах або наукових установах (далі – навчальні заклади) за державним (регіональним) замовленням за рахунок коштів загального фонду державного (відповідного місцевого) бюджету, а саме:

1) учнів денної форми навчання професійно-технічних навчальних закладів, крім учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів при установах виконання покарань (далі – учні);

2) студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації (наукових установ), крім осіб, які навчаються за спеціальностями галузі знань “Державне управління” або спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” за замовленням Нацдержслужби (далі – студенти);

3) курсантів денної форми навчання невійськових вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського і річкового транспорту (далі – курсанти невійськових вищих навчальних закладів). Переліки невійськових вищих навчальних закладів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка курсантів, затверджуються в установленому порядку;

4) учнів VIII-XII класів державних середніх спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів);

5) учнів I-II курсів училищ фізичної культури, студентів I-II курсів Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного;

6) слухачів підготовчих відділень музичних вищих навчальних закладів та студій підготовки акторських кадрів (далі – слухачі);

7) клінічних ординаторів;

8) аспірантів і докторантів, які навчаються за денною формою навчання (з відривом від виробництва);

9) курсантів, слухачів та ад’юнктів вищих військових навчальних закладів (вищих начальних закладів із специфічними умовами навчання) та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів – у частині призначення академічних стипендій, зазначених у підпункті 1 пункту 12 цього Порядку.

  1. Учням, студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, слухачам, клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між навчальними закладами та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.

Особам, які навчалися згідно із зазначеними угодами і в установленому порядку переведені (поновлені) на навчання за державним (регіональним) замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва) в межах навчального закладу або до іншого навчального закладу, призначення і виплата стипендій (крім академічних стипендій студентам і курсантам невійськових вищих навчальних закладів) здійснюються згідно з цим Порядком, а саме:

академічної – з місяця, що настає за датою переведення (поновлення) особи на навчання відповідно до наказу керівника навчального закладу;

соціальної – за процедурою та у строки, визначені цим Порядком.