Моніторинг прийнятих нормативних документів станом на 21.09.2017р.

happy valentine's day (6)

Моніторинг прийнятих  нормативних документів станом на  21.09.2017р.

Постановою Кабінету  Міністрів України   від  20.09.2017  № 711 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету,  передбачених Міністерству екології та природних ресурсів  на 2017 рік, та внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 473», Уряд перерозподілив деякі видатки державного бюджету, передбачені Міністерству екології та природних ресурсів на 2017 рік на здійснення природоохоронних заходів. Зокрема, зменшено обсяг видатків споживання в сумі 8243,364 тис. гривень та збільшено обсяг видатків розвитку на суму 8243,364 тис. гривень. Також для здійснення природоохоронних заходів розподілено кошти загального фонду державного бюджету за такими напрямами: забезпечення раціонального використання і зберігання відходів виробництва та побутових відходів; охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу; охорона і раціональне використання водних ресурсів.

Зокрема, у напрямі “1. Забезпечення раціонального використання і зберігання відходів виробництва та побутових відходів”:

1) у графі “Обсяг коштів, тис. гривень” цифри “68906,879” замінити цифрами “112906,879”;

2) позиції:

“Вінницька область  
Будівництво комплексу із знешкодження побутових відходів (на території Людавськоїсільської ради Жмеринського району Вінницької області) (Коригування) 20000”

замінити такими позиціями:

“Вінницька область 41000
Будівництво комплексу із знешкодження побутових відходів (на території Людавськоїсільської ради Жмеринського району Вінницької області) (Коригування) 20000
Придбання обладнання та машини для збору, транспортування, перероблення відходів лісозаготівельної промисловості 21000”;

 

Постановою Кабінету  Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 710«Про затвердження Порядку використання  коштів, передбачених у державному бюджеті 
Міністерству юстиції для розвитку електронного урядування у сфері юстиції»
уряд затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству юстиції, для розвитку електронного урядування у сфері юстиції. Цей документ дозволить реалізувати в 2017 році ряд заходів, спрямованих на розвиток електронного урядування в Мін’юсті. А саме: запровадження системи електронного документообігу, впровадження проекту “Електронні архівні системи”, впровадження мобільної ідентифікації та мобільного електронного цифрового підпису (Mobile ID).

Постановою Кабінету  Міністрів України  від 20 вересня 2017 р. № 708«Про внесення змін до порядків, затверджених постановами  Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. № 140 і  від 29 лютого 2012 р. № 193»уряд прийняв рішення щодо вирішення проблеми забезпечення доступним житлом учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб.

Зокрема, для зазначених категорій спрощено процедури отримання державної допомоги за програмою “Доступне житло”. А саме передбачена для них можливість отримати державну підтримку у розмірі 50% на придбання житла та 30 % відсотків для інших категорій населення. Також актом визначається розмір власного внеску позичальника (10 відсотків), розмір відсоткової ставки за користування кредитом, який надається виконавцем за рахунок коштів державного бюджету, перелік документів, що надається для отримання державної підтримки, порядок спрямування коштів, що надходять від повернення таких кредитів. Крім того, удосконалено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, затверджено та встановлено новий підхід до формування граничної вартості 1 кв. метра загальної площі житла. Рішення прийнято на виконання Закону України “Про внесення змін до статті 4 Закону України “Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва” щодо реалізації державних житлових програм”.

 

Розпорядженням Кабінету  Міністрів Українивід 20 вересня 2017 р. № 660-р«Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у жовтні — листопаді 2017 року»

Уряд визначив чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу. Відповідно до розпорядження у жовтні – листопаді 2017 року до Збройних Сил України та інших військових формувань для проходження строкової військової служби буде відправлено 10 460 осіб. З них до Збройних Сил України – 6 360 осіб, до Національної гвардії України – 3 500 осіб, до Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб.

 

Розпорядженням  Кабінету  Міністрів України«Про підписання Додаткової угоди № 2 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє  від імені  Європейського Союзу, до Угоди про  фінансування програми “Підтримка політики  регіонального розвитку в Україні”  (ENPI/2011/022-825),   Урядом прийнято розпорядження, що дозволить укласти з Європейською Комісією Додаткову угоду № 2 для продовження реалізації Угоди про фінансування програми “Підтримка політики регіонального розвитку в Україні” до 19 грудня 2020 року. Реалізація Угоди продовжується для забезпечення з боку Європейської Комісії фінансування проектів з регіонального та місцевого розвитку, включаючи підтримку людей, що постраждали внаслідок конфлікту на сході України, на загальну суму 25 млн. євро. Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва уповноважено на підписання Додаткової угоди № 2. Нагадаємо, що в рамках зазначеної Угоди Україні надається технічна допомога для підтримки взаємодії, забезпечення участі та узгодження на національному та регіональному рівнях питань, що стосуються політики регіонального розвитку, заходів й управлінських структур.

 

Розпорядженням  Кабінету  Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649-р«Про схвалення Концепції розвитку  електронного урядування в Україні»Уряд схвалив Концепцію розвитку електронного урядування в Україні. Документом визначено напрями, механізми і строки формування ефективної системи електронного урядування в Україні для задоволення інтересів та потреб фізичних і юридичних осіб, вдосконалення системи державного управління, підвищення конкурентоспроможності та стимулювання соціально-економічного розвитку держави. Реалізація Концепції дасть змогу: підвищити ефективність роботи органів державної влади й органів місцевого самоврядування та досягти якісно нового рівня управління державою, що базується на принципах результативності, ефективності, прозорості, відкритості, доступності, довіри та підзвітності; покращити якість надання публічних послуг фізичним та юридичним особам відповідно до європейських вимог, а також забезпечити необхідну мобільність й конкурентоспроможність громадян та суб’єктів господарювання у сучасних економічних умовах; мінімізувати корупційні ризики при виконанні владних повноважень; покращити інвестиційну привабливість, діловий клімат та конкурентоспроможність країни; стимулювати соціально-економічний розвиток в Україні. Реалізація Концепції передбачена на період до 2020 року.

 

Постановою Кабінету Міністрів України  від 15 вересня 2017 р. № 695«Про схвалення проекту Закону України  “Про Державний бюджет України на 2018 рік”Кабінет Міністрів України постановляє:

Схвалити проект Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” і подати його Верховній Раді України та Президентові України.

Постановою Кабінету Міністрів України  від 13 вересня 2017 р. № 689«Про внесення змін до деяких  постанов Кабінету Міністрів України»уряд підвищив розміри та спростив порядок контролю проведення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, у тому числі особам з інвалідністю. Прийнятою постановою передбачено: підвищення розміру щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання; граничний розмір загальної суми грошової допомоги, що виплачується на сім’ю, до складу якої входять особи з інвалідністю – 3 400 гривень; розширення кола внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання грошової допомоги; можливість проведення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам не тільки через ПАТ “Ощадбанк”, але й через мережі будь-яких банків, які на підконтрольній українській владі території; спрощення порядку контролю за проведенням соціальних виплат окремим категоріям ВПО.

Постановою Кабінету Міністрів України  від 13 вересня 2017 р. № 684«Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів»  урядом удосконалено нормативно-правове регулювання та механізм ведення обліку дітей шкільного віку та учнів з метою забезпечення здобуття ними загальної середньої освіти. Затверджено відповідний Порядок ведення зазначеного обліку. Документом, зокрема, передбачено, що ведення обліку дітей шкільного віку здійснюють районні, районні у містах держадміністрації та міські, селищні, сільські ради, у тому числі ОТГ, їх виконавчі органи із залученням відповідних територіальних органів Нацполіції та служб у справах дітей. Їм заборонено залучати працівників навчальних закладів до організації та ведення цього обліку. Таким чином вчителям більше не потрібно буде робити перепис дітей на території обслуговування, натомість навчальні заклади вестимуть облік учнів та здійснюватимуть контроль за відвідуванням ними навчальних занять.

Розпорядженням  Кабінету Міністрів України  від 13 вересня 2017 р. № 654-р«Про схвалення Концепції реформування  (розвитку) пенітенціарної системи України»  урядом схвалено Концепцію реформування (розвитку) пенітенціарної системи України. Метою Концепції є подальше реформування пенітенціарної системи України задля беззаперечного дотримання прав людини та громадянина й гуманізації кримінального-виконавчого механізму. Документом, зокрема, передбачено: – удосконалення законодавства, що регламентує діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України; – оптимізація структури органів Державної кримінально-виконавчої служби України; – оптимізація мережі установ виконання покарань та їх підприємств, забезпечення їх ефективного функціонування та прибутковості (рентабельності) виробничої діяльності; – підвищення ефективності протидії злочинності та забезпечення правопорядку в органах і установах Державної кримінально-виконавчої служби України; – приведення умов тримання осіб, узятих під варту, та засуджених у відповідність до вимог Європейських пенітенціарних правил, забезпечення створення умов тримання, які не порушують гідність людини, а також недопущення порушень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Розпорядженням  Кабінету Міністрів України  від 13 вересня 2017 р. № 638-р«Про реалізацію правопросвітницького  проекту “Я маю право!” у 2017—2019 роках»  уряд прийняв рішення про запровадження реалізації правопросвітницького проекту “Я маю право!” у 2017-2019 роках. Згідно з документом, Міністерство юстиції повинно розробити та затвердити план заходів з реалізації зазначеного проекту. А також здійснювати разом з Координаційним центром з надання правової допомоги комплексу комунікаційних заходів щодо інформованості населення з питань прав людини. Прийняття розпорядження забезпечить реалізацію конституційних прав громадян знати свої права та обов’язки; проведення правоосвітніх заходів; дозволить консолідувати зусилля та поєднати цілі державних органів, приватних та громадських інституцій у напрямі утвердження й забезпечення прав і свобод людини, що є головним обов’язком держави. Крім того, це сприятиме формування правової культури та правової свідомості у суспільстві.