Моніторинг прийнятих нормативних документів станом на 21.07.2017р.

happy valentine's day (3)

Законом України від 07.06.17 № 2088-ІІІ “Про ратифікацію Європейської угоди про передачу заяв про правову допомогу” ратифіковано Європейську угоду про передачу заяв про правову допомогу, учинену 27 січня 1977 року в м. Страсбурзі, яка набирає чинності для України через один місяць після дати передачі на зберігання документа про ратифікацію, з такими заявою та застереженням:

1) до статті 2:

“органом, що передає заяви про правову допомогу, та центральним органом, що приймає заяви про правову допомогу, відповідно до статті 2 Угоди в Україні є Міністерство юстиції України”;

2) до статті 13:

“відповідно до пункту 1 статті 13 Угоди Україна заявляє, що вона повністю виключає застосування підпункту “b” пункту 1 статті 6″.

Згідно ст. 1 Європейської угоду про передачу заяв про правову допомогу кожна особа, яка має постійне місце проживання на території однієї з Договірних Сторін і яка бажає звернутися із заявою про правову допомогу в цивільних, комерційних або адміністративних справах на території іншої Договірної Сторони, може подати свою заяву в Державі, у якій вона постійно проживає. Така Держава передає заяву до іншої Держави.

 

Законом України від 08.06.17 № 2091-VІІІ “Про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України”внесено зміни до таких законів України:

  1. У Законі України “Про основи національної безпеки України”:

1) абзац одинадцятий статті 6 після слів “в євроатлантичний безпековий простір” доповнити словами “з метою набуття членства в Організації Північноатлантичного договору”;

2) в абзаці п’ятому частини другої статті 8 слова “досягнення критеріїв, необхідних для” виключити.

  1. В абзаці восьмому частини другої статті 11 Закону України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики” слова “досягнення критеріїв, необхідних для” виключити.