Моніторинг прийнятих нормативних документів станом на 20.01.2017

моніторинг док

bez-nazvanyya

моніторинг 20.0-2

1.Закон України  № 1769-VIII від 06.12.2016 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби”  опубліковано в газетіГолос України” №3 від 06.01.2017р.

Законодавчим актом надано можливість військовослужбовцям, які проходять військову службу за різними видами контрактів в особливий період, за бажанням продовжити військову службу за новим контрактом або звільнитися з військової служби.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2.Постанова  Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття  N 122, 30.11.2016 « Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю» відповідно до статей 11, 22 та 23 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття постановляє:

Установити мінімальний розмір допомоги по безробіттю:

1) для осіб, зазначених у частині другій статті 22 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” , у розмірі 544 гривні;

2) для осіб, зазначених у частині першій статті 22 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” , у розмірі 1160 гривень.

Ця постанова набрала чинності 27.12.2016 року.

 

3.Наказом  Міністерства аграрної політики та продовольства України  N 489, 25.11.2016,

«Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів»

відповідно до статті 12 Закону України “Про оцінку земель” , пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119,

затверджено Порядок нормативної грошової оцінки земель населених пунктів .

1  Цей Порядок визначає процедуру проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.

2   Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів проводиться відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель населених пунктів , затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року № 213 (із змінами).

3   Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель населених пунктів є затверджені генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій і детальні плани територій, відомості Державного земельного кадастру, дані інвентаризації земель та державної статистичної звітності.

4   Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою відповідно до Закону України “Про землеустрій” .

ІІ. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів

1   В основі нормативної грошової оцінки земель населених пунктів лежить капіталізація рентного доходу, що отримується залежно від місця розташування населеного пункту в загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва та розселення, облаштування його території та якості земель з урахуванням природно-кліматичних та інженерно-геологічних умов, архітектурно-ландшафтної та історико-культурної цінності, екологічного стану, функціонального використання земель.

   4   Наказом Міністерства юстиції України N 3773/5, 26.12.2016, «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану»

Відповідно до підпункту 2-2 пункту 3 та пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228,

Затверджено Зміни до деяких нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.

Так, у Правилах державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940 та в Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року № 1269/5, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за № 691/15382 визначено порядок отримання органом місцевого самоврядування (їх посадовими особами) відомостей про державну реєстрацію актів цивільного стану якщо запит зроблено у звязку зі здійсненням ними повноважень, визначених актами законодавства.