Моніторинг прийнятих нормативних документів станом на 18 серпня 2017 р.

моні

Закон України № 2143-VIII від 13.07.2017«Про внесення змін до підрозділу 10 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо незастосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових та акцизних накладних внаслідок несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерних мереж платників податків» набрав чинності 26.07.2017 р. Законом визначено, що  податкові накладні та/або розрахунки коригувань до податкових накладних, складені у період з 1 червня 2017 року по 30 червня 2017 року та зареєстровані у Єдиному реєстрі податкових накладних не пізніше 31 липня 2017 року, вважаються своєчасно зареєстрованими.

 

Закон України  №2136-VIIIвід 13.07.2017р.«Про Конституційний Суд України»  набрав чинності 03.08.2017р. Цей Закон визначає порядок організації та діяльності Конституційного Суду України, статус суддів Конституційного Суду України, підстави і порядок звернення до нього, процедуру розгляду ним справ і виконання його рішень.

 

ЗаконУкраїни№ 2119-VIII  від 22.06.2017 «Прокомерційнийобліктепловоїенергіїтаводопостачання» набрав чинності 02.08.2017р. ЦейЗаконвизначаєзасадизабезпеченнякомерційного, у томучислірозподільного, облікупослуг з постачаннятепловоїенергії, постачаннягарячоїводи, централізованоговодопостачаннятазабезпеченнявідповідноюобліковоюінформацієюспоживачівтакихпослуг.

 

Постановою КМУ від 9 серпня 2017 р. № 603 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» розробленою Укртрансбезпеки, передбачено зменшити частоту проведення заходів державного нагляду (контролю), які здійснюються органом державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання у сфері залізничного, міського електричного, морського та річкового транспорту. Відтепер такі перевірки проводитимуться раз на два роки замість раз на рік.

У листопаді 2016 рокудоЗаконуУкраїни “Проосновнізасадидержавногонагляду (контролю) у сферігосподарськоїдіяльності” буливнесенізмінищодолібералізаціїсистемидержавногонагляду (контролю) у сферігосподарськоїдіяльності. Цезобов’язувалоорганидержавногонаглядупереглянутивідповіднінормативно-правовіактинапредметперіодичностіпроведеннявідповіднихперевірок.

 

Постановою КМУ від 9 серпня 2017 р. № 599 «Про затвердження Угоди між Урядом України  та Організацією НАТО з підтримки та постачання  про партнерство з підтримки спільного  управління предметами постачання»Уряд України продовжує здійснювати кроки щодо забезпечення функціонування механізму співпраці з Організацією НАТО з підтримки та постачання. Постановою Кабінету Міністрів України затверджено Угоду між Урядом України та Організацією НАТО з підтримки та постачання про партнерство з підтримки спільного управління предметами постачання, яку було вчинено 1 грудня 2016 року у м. Капеллені, Велике Герцогство Люксембург. Прийняття зазначеного акту дозволить Україні отримати доступ до Логістичної електронної бази даних НАТО, здійснювати закупівлі для потреб Збройних Сил України, а також брати участь у партнерстві з підтримки спільного управління предметами постачання у якості Асоційованої держави на умовах, визначених правилами та процедурами Організації НАТО з підтримки та постачання.