Моніторинг прийнятих нормативних документів станом на 17.03.2017 р.

KEEP YOUR FOCUS ON THE SUMMIT (4)

Закон № 1847-VIII від 09.02.2017 “Про внесеннязмін до Цивільногопроцесуального кодексу Українищодорозгляду справ за участюприсяжних” опубліковано в газеті “Голос України” №44 від 10.03.2017р.

Документ вносить зміни до Цивільногопроцесуального кодексу України, відповідно до якихтермін «народнізасідателі», якийвжито у тексті Кодексу, заміненотерміном «присяжні». Цізмінипоширюватимуться і на розгляд справ, провадження у якихвідкрито до набраннячинностіцимизмінами.

Закон набираєчинності з дня, наступного за днем йогоопублікування

 

Закон № 1834-VIII від 07.02.2017 “Про доступ до об’єктівбудівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвиткутелекомунікаційних мереж” опубліковано в газеті “Голос України” №42 від 04.03.2017р.

Законом встановленоповноваженнядержавнихорганів, у тому числістосовнорозробки та затвердження методик визначення плати за доступ до відповідноїінфраструктури, правил/порядківщодо доступу до відповідноїінфраструктури, вимог до розташуваннятехнічнихзасобівтелекомунікацій на елементахвідповідноїінфраструктури; встановленовиди плати, щоможутьзастосовуватисьпід час забезпечення доступу до інфраструктури; визначено права та обов’язкиюридичних та фізичнихосіб, у власності (володінні) якихперебуваєінфраструктура, у тому числіщодозабезпеченнянедискримінаційного доступу замовників з метою створеннярівних умов використанняелементівінфраструктури.

Закон набираєчинності через три місяці з дня йогоопублікування.

 

 

Закон № 1836-VIII від 07.02.2017 “Про внесеннязмін до деякихзаконодавчихактівУкраїнищодонаданнядопомоги на дітейпомерлогогодувальника” опубліковано в газеті “Голос України” №42 від 04.03.2017р.

Законодавчим актом розширено коло осіб, щомають право на державнусоціальнудопомогу, дітьмивіком до 18 років (тих, хтонавчається -23 років) у разісмерті одного з батьків, що не набув права на пенсію, та надано право на одержання у зв’язкуцимлише одного виду державноїдопомоги (за вибором).

Закон набираєчинності з дня, наступного за днем йогоопублікування.

 

 

Закон № 1848-VIII від 09.02.2017 “Про внесеннязмін до деякихзаконодавчихактівУкраїнищодо статусу старости села, селища” опубліковано в газеті “Голос України” №45 від 11.03.2017р.

Документом передбаченозакріплення принципу, згідно з яким посада старости запроваджується в селах, селищах, якіувійшлидо складуоб’єднаноїтериторіальноїгромади (крімсіл, селищ, яківизначеніадміністративним центром об’єднаноїгромади). При цьому, з метою визначенняпросторових меж діяльності старости пропонується ввести в чиннезаконодавствоУкраїнипоняття «старостинський округ», межіякоговизначаютьсясільською, селищною, міською радою об’єднаноїгромади з метою забезпеченняпредставництваінтересівжителів такого населеного пункту (населенихпунктів) старостою. Відповіднізмінизапропоновані і щодо Закону України «Про місцевівибори», якіпередбачають, щоєдинийодномандатнийвиборчий округ для виборів старости складаєтериторіявідповідного села, селища (сіл, селищ), розташованого на територіївідповідногостаростинського округу.

Закон набираєчинності з дня, наступного за днем йогоопублікування.

 

РозпорядженнямКабінетуМіністрівУкраїниN 142-р від 08.02.2017 « Про схваленняСтратегіїреформуваннясистемиуправліннядержавнимифінансами на 2017-2020 роки» схваленоСтратегіюреформуваннясистемиуправліннядержавнимифінансами на 2017-2020 роки.

 

Указом Президента Українивід 15 березня 2017 року №62/2017 введено в дію Рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про невідкладні додаткові заходи із протидії гібридним загрозам національній безпеці України»

Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

  1. Тимчасово, до реалізації пунктів 1 і 2 Мінського “Комплексу заходів” від 12 лютого 2015 року, а також до повернення захоплених підприємств до функціонування згідно із законодавством України, припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей.
  2. Кабінету Міністрів України невідкладно вжити заходів щодо: припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення у межахДонецької та Луганської областей, крім вантажів, що мають гуманітарний характер і надаються українськими та міжнародними гуманітарними організаціями;

забезпечення безпечного і надійного функціонування паливно- енергетичного та металургійного комплексів України, нейтралізації загроз економічній безпеці України та мінімізації їх наслідків для економіки та бюджету України, забезпечивши безумовне виконання у повному обсязі рішень Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року “Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/15 року”, введеного в дію Указом Президента України від 14 листопада 2014 року № 876, від 6 травня 2015 року “Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року “Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/15 року” та додаткові заходи для гарантованого забезпечення вітчизняних споживачів енергоносіями”, введеного в дію Указом Президента України від 28 травня 2015 року № 298, та від 16 лютого 2017 року “Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури”, введеного в дію Указом Президента України від 16 лютого 2017 року № 37.

  1. Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції України, Національній гвардії України, Державній фіскальній службі України за участю Служби безпеки України невідкладно:

забезпечити виконання цього рішення, припинивши переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей шляхами залізничного і автомобільного сполучення;

створити умови для залучення громадськості до контролю за реалізацією заходів, передбачених цим рішенням;

вжити додаткових заходів щодо зміцнення публічної безпеки, протидії диверсійним і терористичним проявам, спробам порушення громадського порядку.