Моніторинг прийнятих нормативних документів станом на 14.04.2017 р.

моні

Законом № 1954-VIII від 16.03.2017“Про внесення змін до статті 4 Закону України “Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва” щодо реалізації державних житлових програм” встановлено, що «державна підтримка у розмірі 50 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту надається особам, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6, пунктів 10-14 частини другої статті 7 та абзаців четвертого, шостого і восьмого пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, а також внутрішньо переміщеним особам, на яких поширюється дія Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”.

Закон набрав чинності 09.04.2017 р.

 

Постановою Кабінету Міністрів України N 978 від 14.12.2016 р. «Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю» затверджено Типове положення про дитячий будинок-інтернат.

Рекомендовано органам місцевого самоврядування під час організації діяльності дитячих будинків-інтернатів керуватися Типовим положенням, затвердженим цією постановою.

Ця постанова набрала чинності 1 квітня 2017 року.

 

Наказом Міністерства фінансів України N 44 від 07.02.2017 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44» викладено в новій редакції Порядок складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів.

Цей наказ набрав чинності 31.03.2017 р.

 

Наказом Міністерства соціальної політики України N 138 від 30.01.2017затверджено форму звітності № 12-соц (річна) „Звіт про організацію надання соціальних послуг” та інструкцію щодо її заповнення

Цей наказ набрав чинності 04.04.2017 р.

 

Наказом Міністерства соціальної політики України N 139 від 30.01.2017 «Про затвердження форми звітності № 1-КФО (річна) та інструкції щодо її заповнення» затверджено:

1) форму звітності № 1-КФО (річна) “Звіт про кількість фізичних осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг” (адміністративні дані);

2) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 1-КФО (річна) “Звіт про кількість фізичних осіб, яким призначено компенсацію за (надання соціальних послуг” (адміністративні дані).

Цей наказ набрав чинності 04.04.2017р.

 

Наказом Міністерства охорони здоров’я України N 153 від 16.02.2017 «Про внесення змін до Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення» затверджено наступні зміни:

Назва лікарського засобу, а саме: міжнародна непатентована назва, торговельна назва у випадках, визначених цим пунктом, назва формоутворюючих та коригуючих речовин, склад лікарського засобу, лікарська форма, звернення лікаря до фармацевтичного працівника про виготовлення та видачу лікарських засобів пишуться латинською мовою.

Використання латинських скорочень дозволяється тільки відповідно до прийнятих у медичній і фармацевтичній практиці.

Забороняється скорочення близьких за найменуванням інгредієнтів, що може призвести до плутанини стосовно того, який лікарський засіб приписано.

Торговельна назва зазначається, якщо лікарський засіб не має міжнародної непатентованої назви, належить до лікарських засобів біологічного походження, подібних біологічних лікарських засобів (біосимілярів), підлягає предметно-кількісному обліку, відпускається на пільгових умовах чи безоплатно, крім лікарських засобів за переліком міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, згідно з додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 року № 863 “Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів”.”.

У додатку 1 до цих Правил:

1) слова та цифри “оплатою 50%” замінити словом “доплатою”;

2) слова та цифри “Оплата 50%” замінити словами “З доплатою”.

Цей наказ набрав чинності 01.04.2017 р.

 

Постановою Кабінету Міністрів України N 148 від 16.03.2017 «Деякі питання здійснення патронату над дитиною» затверджено:

Порядок створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя;

Типовий договір про патронат над дитиною;

Порядок оплати послуг патронатного вихователя та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя.

Рекомендовано органам місцевого самоврядування під час організації надання послуги з патронату над дитиною керуватися цією постановою.

Ця постанова набрала чинності 31.03.2017 року.

 

 

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг N 280 від 16.03.2017 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2015 року № 1169» – підпункт 2 пункту 1 викладено у такій редакції:

“2) Комунальним підприємством “Вінницької міської ради “Вінницяміськтеплоенерго” зі структурою, наведеною в додатку 2 до цієї постанови:

за відсутності рушникосушильників – 57,46 грн за 1 куб. м (без ПДВ);”;

2) додаток 2 до постанови викласти в новій редакції:

Додаток 2
до постанови НКРЕКП

31.03.2015  № 1169

(у редакції постанови НКРЕКП

16.03.2017 № 280)

 

СТРУКТУРА
тарифу на послугу з централізованого постачання гарячої води  для потреб управителів багатоквартирних будинків Комунального підприємства «Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго»

 

без ПДВ

№ з/п Найменування показників без рушникосушильників
грн/куб. м
1 2 3
1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію 52,23
2 Витрати на придбання води для послуги з гарячого водопостачання 5,23
3 Розрахунковий прибуток, усього, у т. ч.: 0,00
3.1 чистий прибуток 0,00
3.2 податок на прибуток 0,00
4 Плановані тарифи на послугу 57,46

 

Директор Департаменту із регулювання

відносин у сфері теплопостачання                                          С. Черних

 

Ця постанова набрала чинності 1 квітня 2017 року.