Моніторинг прийнятих нормативних документів

 

 

Закон № 2145-VIII від 05.09.2017 “Про освіту”опубліковано в газеті “Голос України” №178-179 від 27.09.2017р.

Законом впороваджуєтьсядванадцятирічннаповназагальнасередняосвіта, яка складається з початковоїосвіти, базовоїсередньоїосвіти та профільноїсередньоїосвіти.

Визначено, щомовоюосвітньогопроцесу в закладах освіти є державнамова.

Закон визначаєвидиосвіти, формиздобуттяосвіти, структуру освіти, організаційно-правовий статус закладівосвіти, встановлюєавтономію закладу освіти, управління закладом освіти, права і обов’язкизасновника закладу освіти.

Закон набираєчинності з дня, наступного за днем йогоопублікування, крімокремих норм, якінабираютьчинності в іншийтермін.

 

 

Наказом Міністерства фінансів України N 610 від 30.06.2017 « Про затвердження Порядку направлення контролюючими органами податкових вимог платникам податків»

затверджено Порядок направлення контролюючими органами податкових вимог платникам податків.

Цей Порядок розроблений відповідно до статей 59 та 60 глави 4 розділу II Податкового кодексу України (з урахуванням статей 42 та 58Кодексу ) і визначає механізм формування, надсилання (вручення) та відкликання податкових вимог контролюючими органами.

Дія цього Порядку поширюється на платників податків, у яких виник податковий борг.

Наказ набрав чинності 08.09.2017 р.

 

 

Наказом  Міністерства освіти і науки України N 992 від  10.07.2017 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Освіта” , відповідно до плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 415-р, та з метою запровадження програмно-цільового методу в бюджетному процесі на місцевому рівні

затверджено  Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Освіта”.

Наказ набрав чинності 08.09.2017 р.

 

 

Наказом  Міністерства освіти і науки України  N 1103 від  31.07.2017 «Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»   відповідно до частини третьої статті 45Закону України “Про вищу освіту” , статті 34Закону України “Про загальну середню освіту”Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 533), Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 року № 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 року за № 118/29986,

Затверджено  Перелік навчальних предметів, із яких у 2018 році проводиться зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (далі – Перелік), що додається.

Встановлено, що в 2018 році:

1) зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, проводитиметься з 22 травня до 14 липня;

2) кожен зареєстрований учасник зовнішнього незалежного оцінювання має право скласти тести не більш як із чотирьох навчальних предметів із Переліку;

3) для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з англійської, іспанської, німецької, французької мов використовуються завдання сертифікаційних робіт (предметні тести) двох рівнів складності: рівня В1 та рівня В2;

4) результати зовнішнього незалежного оцінювання з трьох навчальних предметів зараховуються як результати державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2018 року:

українська мова і література (українська мова);

математика або історія України (період ХХ – початок ХХІ століття);

один з навчальних предметів, зазначених у пунктах 2-11 Переліку (за вибором випускника);

5) випускники старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2018 року, які бажають зарахувати результат зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови як оцінку за державну підсумкову атестацію та вивчали цю іноземну мову на профільному рівні, мають складати відповідний предметний тест рівня В2;

6) результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (українська мова) зараховуються як результати державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для учнів (слухачів, студентів) професійно-технічних, вищих навчальних закладів, які в 2018 році здобудуть повну загальну середню освіту.

ПЕРЕЛІК

навчальних предметів, із яких у 2018 році проводиться зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

 1. Українська мова і література.
 2. Історія України.
 3. Математика.
 4. Біологія.
 5. Географія.
 6. Фізика.
 7. Хімія.
 8. Англійська мова.
 9. Іспанська мова.
 10. Німецька мова.
 11. Французька мова.

 

 

Наказом  Міністерства соціальної політики України N 1211 від  26.07.2017  «Про затвердження Порядку відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування у закладах охорони здоров’я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою» відповідно до підпункту 8 пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2012 року № 176 (зі змінами), та пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України,   затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами),  затверджено  Порядок відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування у закладах охорони здоров’я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою, що додається.

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.

Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Фонд соціального захисту інвалідів (далі – Фонд), одержувачами бюджетних коштів – всеукраїнські громадські об’єднання осіб з інвалідністю, статутна діяльність яких спрямовується на соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі – громадські об’єднання).